V sobotu jsme na plese vyhráli kýbl nakládaných hermelínů.
U Emy ve třídě se právě v prvouce probírá rodina.